افغانستان از كمك يك ميليون دالرى به پناهنده گان فلسطين خبر داد. در حاشيه چهل و ششمین نشست  وزراء خارجه كشور هاى اسلامى پيرى كروهنبهول ، دبیر عمومی دفتر سازمان ملل متحد براى كمك به پناهنده گان فلسطين با وزير خارجه كشور ديدار نمود و از كمك افغانستان براى مردم فلسطين قدردانى نموده گفت كه […]

افغانستان از كمك يك ميليون دالرى به پناهنده گان فلسطين خبر داد.

در حاشيه چهل و ششمین نشست  وزراء خارجه كشور هاى اسلامى پيرى كروهنبهول ، دبیر عمومی دفتر سازمان ملل متحد براى كمك به پناهنده گان فلسطين با وزير خارجه كشور ديدار نمود و از كمك افغانستان براى مردم فلسطين قدردانى نموده گفت كه از اين پول براى تعليم و تربيه مهاجرين فلسطين مصرف خواهد شد.

دبیر سازمان ملل متحد برای کمک به پناهنده‌گان فلسطینی گفته است که این پول برای آموزش و پرورش پناهنده‌گان فلسطینی به کار گرفته خواهد شد.

در همين حال صبغت الله أحمدى، سخنگوى وزارت خارجه افغانستان به صداى امريكا گفت كه اين مبلغ از سوى سفير افغانستان در تركيه به حساب بانكى سازمان ملل متحد به هدف كمك به مهاجرين فلسطين انتقال داده شد.