اعضای سازمان ملل متحد به اتفاق آرا افغانستان را به عنوان رئیس کمیته سوم انتخاب کرده و قرار است محمود صیقل، سفیر افغانستان در سازمان ملل این کمیته را رهبری کند. شورای امنيت سازمان ملل به زودی نشست ويژه ای را برای بررسی وضعيت افغانستان و منطقه برگزار می کند. محمود صيقل، سفير افغانستان در […]

اعضای سازمان ملل متحد به اتفاق آرا افغانستان را به عنوان رئیس کمیته سوم انتخاب کرده و قرار است محمود صیقل، سفیر افغانستان در سازمان ملل این کمیته را رهبری کند.

شورای امنيت سازمان ملل به زودی نشست ويژه ای را برای بررسی وضعيت افغانستان و منطقه برگزار می کند.

محمود صيقل، سفير افغانستان در سازمان ملل گفت: پس از بازگشت اعضای شورای امنيت به نيويورک، يقين دارم که بررسی وضعيت افغانستان و منطقه جدی‌تر از پيش مطرح خواهد شد.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد موضوعات مهم حقوق بشری، اجتماعی و بشردوستانه که مردم سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، پوشش می‌دهد.

سازمان ملل متحد با نشر بیانیه‌یی گفته که این جلسه به صورت منظم همه ساله از ماه سپتامبر تا دسامبر برگزار می‌شود.

به نوشته اسپوتنیک، در بیانیه سازمان ملل آمده که انتخاب افغانستان به عنوان رئیس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان‌دهنده آن است که جامعه بین‌المللی دستاوردهای افغانستان در زمینه حقوق بشر را به رسمیت می‌شناسد.

با این حال، افغانستان علاوه بر ریاست کمیته سوم، در هفتادمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی از معاونان رئیس مجمع عمومی، عضو شورای حقوق بشر(HRC)، شورای اقتصادی و شورای اجتماعی این سازمان نیز می‌باشد.