داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه افغانستان دستور اعمار آرامگاه ابوریحان البیرونی در ولایت غزنی را صادر کرد. اسپوتنیک به نقل از خامه پرس، داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه طی صحبت با وزیر اطلاعات و فرهنگ و والی غزنی، هدایت داد تا هرچه زودتر یک تیم تخنیکی و باستان‌شناسی را به محل اعزام نموده و پلان […]

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه افغانستان دستور اعمار آرامگاه ابوریحان البیرونی در ولایت غزنی را صادر کرد.

اسپوتنیک به نقل از خامه پرس، داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه طی صحبت با وزیر اطلاعات و فرهنگ و والی غزنی، هدایت داد تا هرچه زودتر یک تیم تخنیکی و باستان‌شناسی را به محل اعزام نموده و پلان ساخت‌وساز آرام‌گاه وی را روی دست گیرند.

رییس اجرایی کشور از ابوریحان البیرونی به عنوان بزرگ‌ترین متفکر و شخصیت علمی جهان یاد کرده افزود که آرام‌گاه او باید با استفاده از معماری تاریخی و تمدنی کشور ما ساخته شود.

گفتنی‌ست که ابوریحان البیرونی از متفکران و دانش‌مندان شهیر شرق است که در سال ۴۴۰ هجری وفات یافته و در ولایت غزنی به خاک سپرده شده‌است.

باید یادآور شد که ابوریحان البیرونی در تمام عمرش، ۱۳۰ اثر علمی دارد که در بعضی از دانشگاه های جهان عملا از آنان استفاده می‌شود.

این درحالی‌ست که به تازه‌گی گزارش‌ها از وضعیت ناگوار آرام‌گاۀ ابوریحان البیرونی، دانش‌مند و فیلسوف نام‌آور اسلام به نشر رسید که برای جامعه ادبی افغانستان خیلی نگران کننده بوده‌است.

شماری از شهروندان کشور به خصوص جامعه ادبی از دولت افغانستان خواستند تا این مقبره را از نابودی نجات دهند.