دریافت تابعیت ایرانی برای کودکان مادر ایرانی در ماه اکتبر سال ٢٠١٩ میلادی، ایران قانونی را اصلاح کرد تا فرزندانی متولد شده از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی شناسنامه (مدرک هویت ایرانی) دریافت کنند. برای ثبت نام فرزند خود به این جزوه رجوع کنید یا با تلفن پذیرش دفاتر کمیساریا تماس بگیرید.

دریافت تابعیت ایرانی برای کودکان مادر ایرانی

در ماه اکتبر سال ٢٠١٩ میلادی، ایران قانونی را اصلاح کرد تا فرزندانی متولد شده از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی شناسنامه (مدرک هویت ایرانی) دریافت کنند.

برای ثبت نام فرزند خود به این جزوه رجوع کنید یا با تلفن پذیرش دفاتر کمیساریا تماس بگیرید.