باسمه تعالی موسسه تحصیلات عالی خوارزمی با حمایت انجمن دوستی ایران و افغانستان در سال جدید تحصیلی ۹۴-۹۳ در رشته های حقوق، اقتصاد، علوم سیاسی، مهندسی کامپیوتر دانشجو می پذیرد. علاقمندان می توانند تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه (ثور)  با مراجعه به محل دانشگاه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. همچنین علاقمندان می توانند با ارائه کد زیر از سوی […]

باسمه تعالی

موسسه تحصیلات عالی خوارزمی با حمایت انجمن دوستی ایران و افغانستان در سال جدید تحصیلی ۹۴-۹۳ در رشته های حقوق، اقتصاد، علوم سیاسی، مهندسی کامپیوتر دانشجو می پذیرد. علاقمندان می توانند تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه (ثور)  با مراجعه به محل دانشگاه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. همچنین علاقمندان می توانند با ارائه کد زیر از سوی انجمن دوستی ایران و افغانستان، از ۱۵ درصد تخفیف در هنگام ثبت نام برخوردار شوند.

آدرس:  کابل، چهار راهی ده مزنگ، سرک دوم کارته چهار، کوچه حجاری نجاری، موسسه تحصیلات عالی خوارزمی

شماره هاس تماس: ۰۷۸۳۱۳۰۰۲۴-۰۷۸۳۱۳۰۰۲۵-۰۷۸۳۱۳۰۰۲۶-۰۲۰۲۵۰۱۲۴۶

کد تخفیف: tkf1393

زمان امتحان کنکور: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

علاقمندان جهت اعمال این تخفیف پرینت این صفحه را به مسئول ثبت نام در دانشگاه ارائه نمایند.