شماری از دانشجویان دانشگاه کابل، از برگزاری نمایشگاه کتاب جمهوری اسلامی ایران در این دانشگاه، استقبال کرده، می‌گویند که بیش‌تر کتاب‌های مورد نیاز‌شان را از این نمایشگاه به دست آورده‌اند. علی‌جمعه نظری، یک دانشجوی این دانشگاه، می‌گوید که در بخش‌های مختلف در این نمایشگاه کتاب وجود دارد. او امسال از رشته اداره عامه دانشگاه کابل […]

شماری از دانشجویان دانشگاه کابل، از برگزاری نمایشگاه کتاب جمهوری اسلامی ایران در این دانشگاه، استقبال کرده، می‌گویند که بیش‌تر کتاب‌های مورد نیاز‌شان را از این نمایشگاه به دست آورده‌اند.

علی‌جمعه نظری، یک دانشجوی این دانشگاه، می‌گوید که در بخش‌های مختلف در این نمایشگاه کتاب وجود دارد.

او امسال از رشته اداره عامه دانشگاه کابل فارغ می‌شود. آقای نظری، برگزاری این نمایشگاه را فرصت خوب برای‌اش دانسته تا منابع پایان‌نامه‌اش را از این نمایشگاه کتاب به دست آورد.

به گفته آقای نظری، در بخش اداره عامه در افغانستان کم‌تر کتاب وجود دارد و برخلاف در ایران در این بخش، کتاب بیش‌تر وجود دارد.

بیش‌تر کتاب‌هایی که علی‌جمعه نیاز داشت در نمایشگاه کتاب جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه کابل، قابل یافت بود.

در سمت دیگر این نمایشگاه دانشجوی دیگر در حال خرید کتاب است.

رمضان احمدی، می‌گوید که در بخش حقوق در این نمایشگاه کم‌تر کتاب وجود دارد. او سال گذشته هم به نمایشگاه کتاب ایرانی‌ها در کابل اشتراک کرده بود.

با آن‌هم احمدی چند عنوان کتاب از این نمایشگاه خرید کرده بود.

آقای احمدی، از برگزاری این نمایشگاه استقبال کرده، گفت که قیمت کتاب‌ها هم در این نمایشگاه مناسب است.

گفتنی است که در افغانستان به دلیل نبود بازار خوب نشر و پخش کتاب‌های معتبر علمی کم‌تر یافت می‌شود.