استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید ادعای جهاد از سوی گروه طالبان، بعد از توافق این گروه با امریکا، بیش از هر زمان دیگر پوچ و بی معنا شده است. معاون رئیس جمهور که قبل از ظهر امروز در مراسم افتتاح تالار کنفرانس‌های لوی سارنوالی افغانستان سخنرانی می‌کرد، گفت که ادعای جهاد گروه […]

استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید ادعای جهاد از سوی گروه طالبان، بعد از توافق این گروه با امریکا، بیش از هر زمان دیگر پوچ و بی معنا شده است.
معاون رئیس جمهور که قبل از ظهر امروز در مراسم افتتاح تالار کنفرانس‌های لوی سارنوالی افغانستان سخنرانی می‌کرد، گفت که ادعای جهاد گروه طالبان در سال‌های گذشته غیرواقعی و یک توجیه برای ادامه جنگ و خشونت بود، اما اکنون این ادعا بسیار مسخره تر از گذشته است و منطق آن پایان یافته است.
استاد دانش گفت که ادعای جهاد علیه مسلمانان و جامعه اسلامی بی‌خبری مطلق از شریعت و نقض صریح احکام قرآن و سنت پیامبر است.
وی پرسش های مهمی را متوجه طالبان کرد و گفت که آیا کشتن مسلمانان، انفجار و انتحار در مساجد و اماکن مذهبی، اختطاف و راهگیری مردم عادی و تخریب سرک‌ها و جاده‌ها جهاد است؟ آیا مردم مسلمان افغانستان همگی گویا کافر و مرتد شده اند که باید علیه آنان جهاد کرد؟ آیا این ادعا منطق شرعی دارد که جنگ علیه خارجی ها (و به ادعای طالبان کفار) متوقف اما جنگ علیه سربازان مسلمان ما مجاز و مشروع باشد؟
معاون رئیس جمهور گفت که نپذیرفتن آتش‌بس پس از توافق این گروه با ایالات متحده و جنگ علیه مردم افغانستان نیز سرپیچی از شریعت است و بر اساس احکام آیات قرآن مبنی بر ضرورت و وجوب صلح میان مسلمانان، گروه طالبان یک گروه یاغی و باغی شمرده می‌شود.
وی با اشاره به اختلاف نظر بر سر طرزالعمل مذاکرات صلح میان هیأت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هیأت گروه طالبان گفت که «هیأت طالبان اصرار دارد که موافقتنامه بین امریکا و طالبان مبنا و مرجع همه چیز باشد در حالی که ما پیشنهاد کرده‌ایم که مبنای همه چیز قرآن و سنت یا شریعت باشد و طالبان اکنون برای قدرت، از شریعت هم شانه خالی می‌کنند.»
معاون رئیس جمهور افزود که گروه طالبان همه چیز را با دید تبعیض می‌نگرند و هیأت مذاکره کننده این گروه نیز نسبت به زنان، پیروان مذاهب اسلامی و اقلیت‌ها برخورد تبعیض آمیز دارد که این نوع برخورد نیز مخالف صریح آموزه‌های دینی و ارزش‌های ملی و وطنی ما است.
استاد دانش، صلح را خواست همیشگی مردم و دولت افغانستان دانست و افزود که حکومت افغانستان اکنون نیز از مذاکرات صلح و هیأت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت کامل می‌کند.
وی افزود که افغانستان به برکت نظام جمهوری و دموکراسی، یک جامعه چند صدایی و متکثر است و نظام جمهوریت هم در جنگ و هم در صلح، از منطق برتر برخودار است.
معاون رئیس جمهور نظام جمهوریت را به خانه همه مردم افغانستان تشبیه کرد و گفت که همه باید تلاش کنیم که از این نظام حمایت کنیم و با تأمین صلح طالبان را نیز زیر چتر جمهوریت بیاوریم.
استاد دانش در بخش دیگر از سخنان خود گفت که گاهی شماری از افراد نظام عدلی و قضایی افغانستان و نظام نام نهاد عدلی و قضایی طالبان را مقایسه می‌کنند که یک مقایسه غیر منصفانه است و افزود که نظام عدلی و قضایی افغانستان یک نظام مبنتی بر قانون و عادلانه است در حالی که محاکم گروه طالبان مبتنی بر هیچ قانونی نیست و افراد را صرف به جرم داشتن تعلق به یک گروه خاص و یا دولتی بودن، محکمه صحرایی می‌کنند و حتی به قتل می رسانند.
معاون رئیس جمهور در سخنرانی امروز خود به پیشرفت‌ها و دستاوردهای نظام عدلی و قضایی کشور نیز اشاره کرد و گفت که نظام عدلی و قضایی افغانستان در دو دهه اخیر، متحول شده و ظرفیت علمی و مسلکی در این زمینه افزایش یافته است.
وی نقش سارنوالی را در تأمین عدالت و دسترسی شهروندان به حقوق شان، بسیار مهم توصیف کرد و گفت که در نظامی که سارنوالی قوی وجود نداشته باشد، عدالت به خوبی تأمین نمی‌شود.
استاد دانش از عدم دسترسی سارنوال‌ها و قضات در سراسر کشور به امکانات و تجهیزات لازم برای پیش‌برد فعالیت‌های شان، انتقاد کرد و از لوی سارنوالی کشور، ستره محکمه و وزارت عدلیه خواست که برای تأمین نیازهای کارمندان بخش عدلی و قضائی، یک برنامه جامع برای اعمار ساختمان و تجهیزات مورد نیاز در این بخش‌ها، به وزارت مالیه پیشنهاد کنند و هیأت رهبری دولت از آن حمایت می‌کند.
فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور نیز در مراسم امروز سخنرانی کرد و از حمایت دوامدار و همیشگی استاد دانش، معاون رئیس جمهور و هیات رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از نظام عدلی و قضائی کشور تشکر و قدردانی کرد.
او گفت که سارنوالی برای فراهم کردن زمینه کار مناسب برای کارمندان لوی سارنوالی در سراسر کشور، برنامه‌هایی را روی دست دارد که تا سال دیگر کارمندان این نهاد در کابل از دفاتر معیاری کاری برخوردار خواهند شد.
لوی سارنوال کشور گفت که این نهاد برای مبارزه با فساد، خشونت، جرم و جنایت متعهد بوده و بیشتر از هر زمانی در این راستا تلاش می‌کند.
وی افزود که لوی سارنوالی در کنار مبارزه با فساد و جرایم، تلاش می‌کند که آگاهی شهروندان را از قانون و حقوق شان افزایش دهد و از این طریق نیز با پدیده‌های جنایی و جرمی مبارزه کند.
لوی سارنوال کشور مشکل اصلی لوی سارنوالی را نبود دفاتر کاری و شرایط امنیتی و محافظتی مناسب برای کارمندان این نهاد در ولسوالی‌ها دانست و از هیأت رهبری کشور خواست که برای رفع این مشکل و گسترس زمینه حاکمیت قانون و دسترسی مردم به عدالت، این نهاد مهم عدلی را مورد حمایت بیشتر قرار دهد.