در ادامه کمک‌های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان، سرکنسولگری ایران در مزارشریف کمک‌های غیرنقدی را بین مردم بی بضاعت «قندوز» توزیع کرد. براساس بیانیه منتشر شده توسط سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف، این کمک‌ها شامل برنج، آرد، روغن و دیگر کمک‌های غیرنقدی است که با حضور مسئولین طالبان بین مردم توزیع […]

در ادامه کمک‌های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان، سرکنسولگری ایران در مزارشریف کمک‌های غیرنقدی را بین مردم بی بضاعت «قندوز» توزیع کرد.

براساس بیانیه منتشر شده توسط سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف، این کمک‌ها شامل برنج، آرد، روغن و دیگر کمک‌های غیرنقدی است که با حضور مسئولین طالبان بین مردم توزیع شده است.