سفير اتحاديه اروپا در افغانستان ميگويد که در کشور جنگ زدۀ  افغانستان به صلح اميدوارى پيدا شده است پيرى مايادونس سفير اتحاديه اروپا در افغانستان، اين اظهارات را به مناسبت روز جهانى صلح در يک پيغام نموده است. وى افزوده است که در اين اواخر براى صلح در افغانستان  اميدوارى بيشتر شده است . موصوف […]

سفير اتحاديه اروپا در افغانستان ميگويد که در کشور جنگ زدۀ  افغانستان به صلح اميدوارى پيدا شده است

پيرى مايادونس سفير اتحاديه اروپا در افغانستان، اين اظهارات را به مناسبت روز جهانى صلح در يک پيغام نموده است.

وى افزوده است که در اين اواخر براى صلح در افغانستان  اميدوارى بيشتر شده است .

موصوف ميگويد که در جنگهاى ٤٠سال گذشته افغان ها قربانى هاى بيشتر داد اما ديگر بايد اين جنگ ها خاتمه پيدا کند .

 وى از تلاش هاى رييس جمهور غنى در باره صلح را ستايش کرد و گفت که در کنفرانس دوم پروسه کابل بدون قيد و شرط به طالبان صلح را پيشنهاد کرد .

سفير اتحاديه اروپا گفت که هنوز هم در افغانستان چالش ها وجود دارد و بايد چطور در اين کشور صلح تحکيم شود .

 وى از افغان ها خواست که در انتخابات ولسى جرگه و رياست جمهورى سهم فعال بگيرند