🔸 ملا عبدالطیف منصور، سرپرست وزارت انرژي و آب در سفرش به قطر با شرکت تولید انرژی آفتابی قطر “قطر للطاقه الشمسیه” دیدار کرده است. 🔸 سالم عباسی مسوول این شرکت در این دیدار روی سرمایه‌گذاری تولید انرژی آفتابی در افغانستان ابراز آمادگی کرده است. 🔸 عباسی درخواست کرد تا هیأت مشترک اداری و فنی […]

🔸 ملا عبدالطیف منصور، سرپرست وزارت انرژي و آب در سفرش به قطر با شرکت تولید انرژی آفتابی قطر “قطر للطاقه الشمسیه” دیدار کرده است.

🔸 سالم عباسی مسوول این شرکت در این دیدار روی سرمایه‌گذاری تولید انرژی آفتابی در افغانستان ابراز آمادگی کرده است.

🔸 عباسی درخواست کرد تا هیأت مشترک اداری و فنی وزارت‌خانه‌ها زیربط در افغانستان با این شرکت تفصیلی گفت‌وگو کنند؛ تا این‌که این شرکت در تولید انرژی آفتابی در افغانستان سرمایه‌گذاری کند.