با پیگیری صورت گرفته از سوی انجمن دوستی ایران و افغانستان، سفارت ایران در عراق و همچنین دفاتر برخی از مراجع و آیات عظام مقیم نجف، تعداد بیست و هشت نفر از اتباع افغانستان به دستور نخست وزیر عراق از زندان های این کشور آزاد شدند. این افراد که با هدف زیارت عتبات عالیات به […]

با پیگیری صورت گرفته از سوی انجمن دوستی ایران و افغانستان، سفارت ایران در عراق و همچنین دفاتر برخی از مراجع و آیات عظام مقیم نجف، تعداد بیست و هشت نفر از اتباع افغانستان به دستور نخست وزیر عراق از زندان های این کشور آزاد شدند. این افراد که با هدف زیارت عتبات عالیات به عراق سفر کرده بودند، به دلیل نداشتن مدارک لازم و به اتهام ورود غیر قانونی به خاک عراق بازداشت شده و نزدیک به یک سال را در زندان های این کشور سپری کردند. شایان ذکر است که اتباع آزاد شده افغانستان پس از انجام تشریفات قانونی با همراهی نیروی انتظامی از طریق ایران به سمت افغانستان حرکت کرده و به مقامات مرزبانی افغانستان تحویل خواهند شد.